مقالات و پایان نامه ها

  امروزه با توجه به فرهنگها و متعاقب آن ذائقه های مختتلف دراین دنیای بزرگ انواع رستوران و مکان پذیرایی با امکانات وشرایط مختلف و درجه بندیهای گوناگون(در برخی از کشورها)جهت پذیرایی و ارائه خدمات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تاریخ شکل گیری رستوران و غذا خوردن در بیرون از خانه

رابطه تاریخ شکل گیری رستوران و غذا خوردن در بیرون از خانه که امروزه به یک روند عمومی تبدیل شده است، می گوید:این پدیده تاریخچه ای دارد که با فرایندهای مدرن شدن و شهر نشینی ادامه مطلب…

By 92, ago