رستوران ژاپنی

فضا های خاص غذا خوری در یک رستوران ژاپنی به دو بخش تقسیم می شوند:

  • فضای ژاپنی سنتی ( تتمی )
  • فضای ژاپنی مدرن (تپانیاکی )

فضای ژاپنی سنتی به بخشی از رستوران اطلاق می شود که دارای میز های کوتاه و صندلی های بدون پایه می باشد که معمولا این میز و صندلی ها از جنس چوب هستند. فضای ژاپنی مدرن که شامل میز هایی به دور یک گاز گریل می باشد که غذا در جلوی مشتریان طبخ می شود.

تفاوت عمده ی رستوران ژاپنی با سایر رستوران ها در طراحی فضا هایی برای دو بخش تتمی و تپانیاکی می باشد ، چون این دو فضا یا سالن غذا خوری با سایر سالن های غذا خوری متفاوت هستند به طوری که برای مثال : در طراحی سالن تپانیاکی باید به تجهیزات و تاسیسات آن توجه ویژه شود تا امکان قرار گرفتن گاز های گریل و هود های مربوط به آنها بدون ایجاد هر گونه مشکلی فراهم شود.

و همچنین برای فضای تتمی باید لوله های گازی برای هر میز تعبیه شود تا در طبخ برخی از غذا های خاص ژاپنی که قرار است در جلوی مشتری طبخ شوند از آنها استفاده کنند.

نمونه های رستوران های چینی و ژاپنی متفاوت هستند

 

معرفی نکات کلی رستوران

قرار دادن ورودی های جدا گانه برای بخش آشپزخانه و فضای غذا خوری مشتریان وجود اتاقی جدا گانه به عنوان VIPکه با توجه به نوع رستوران و امکان وجود جلسات رسمی و میهمانان خاص خارجی امری ضروری می باشد. طراحی فضا های غذاخوری متناسب با فرهنگ خاص ژاپنی می باشد و تجهیزات طراحی شده در بخش های مختلف غذا خوری هماهنگ و متناسب با همان فرهنگ می باشد مانند اتاق تتمی و تپانیاکی که به طور مفصل توضیح داده می شود. فضا هایی به عنوان لانژ در این رستوران در نظر گرفته شده که برای زمان هایی که مهمانان منتظر افرادی باشند و سایر مواقع به خوبی می توان از آنها استفاده کرد.

تعریف یک پیش فضا به عنوان هال ورودی برای مشتریان این رستوران به خوبی از آنها استقبال می کند.

تعریف فضای پیش ورودی قبل از ورود به سرویس های بهداشتی

یکی دیگر از نکات مثبت این پروژه می باشدجدا سازی بخش های مدیریت، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی ، بخش های لانژ ، بار ، VIP در این رستوران با مهارت و زیبایی صورت گرفته است.