سیلور سرویس در رستورانها SILVER SERVICE :

سيلور سرويس هم يك روش انگلیسی و روش فرانسوی ميباشد تابع تشریفات بیشتری جهت ارائه سرویس به میهمان میباشد و به همین دلیل ارائه این سرویس بسیار وقت گیر بوده و معمولا در رستورانهایی که جهت سرو شام فعالیت میکنند مورد استفاده قرار میگیرد.

در این روش غذا داخل ظروف مجلل به تفکیک سرو و تزئین شده و به میز ساید برد داخل رستوران انتقال یافته و سپس توسط میزبان مربوطه به اندازه دلخواه میهمان سرو میگردد.این تشریفات همچنان ادامه یافته تا میهمان دستور توقف صادر نماید.

رعایت استفاده از دستمال سفید روی ساعد دست چپ و ادای احترام و تعارفات لازمه وتعظیم و سایر تشریفات و تبحرتیم پذیرائی در حد vipالزامیست.

سرو بوفه ::BUFFET SERVICE

این روش در اصل برگرفته از روش ایرانی یا روسی بوده وبرای پذیرایی در میهمانیهای بزرگ مثل عروسيها،سمينارهاو غيره طراحی و اجرا میگردد که بر سه اصل :

  • آزادی میهمان در استفاده از حجم غذا
  • آزادی میهمان در استفاده از زمان پذیرایی
  • آزادی میهمان در استفاده از تنوع غذا

استواراست. بنابر این اصول،صرفا تامین و ارائه اغذیه و اشربه مهم نبوده و احترام ومیزان رضایتمندی میهمان بسیار مد نظر بوده،به همین دلیل برای نیل به این هدف استفاده از تجهیزات و امکانات ویژه مانند ظروف چفینگ دیش،سالادبار،هات پلیت و….و پرسنل متخصص باید مد نظر قرار گیرد تا شرایط مطلوب جهت ارائه این سرویس فراهم آید.

با توجه به مطالبی که گذشت،هنوز این روش پذیرایی در کشور ما با فرهنگ عمومی جامعه عجین نبوده و با توجه به عدم آشنایی میهمان از یکسو وعدم آشنایی و آموزشهای لازم و صحیح برخی مدیران و دست اندرکاران اینگونه مجالس از سوی دیگر،اغلب دچار مشکلات و گله مندیهایی از سوی میهمان که غالبا به دلیل ارائه غلط مقادیراغذیه و اشربه و سرویس میباشد،روبرو هستیم.

در نتیجه توصیه میگردد جهت جلوگیری از بروز این قبیل مسائل،قبل از برگزاری اینگونه میهمانیها تمامی موارد گذشته ونکاتی که به آنها نیز اشاره گردید و نقاط قوت و ضعف آن بررسی وبه میزبان اصلی،اطلاع رسانی گردیده تا بتواند بهترین تصمیم گیری را مد نظر داشته و از هرگونه گله مندیهای بعدی پیشگیری به عمل آید.