برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

رستوران ژاپنی فضا های خاص غذا خوری در یک رستوران ژاپنی به دو بخش تقسیم می شوند: فضای ژاپنی سنتی ( تتمی ) فضای ژاپنی مدرن (تپانیاکی ) فضای ژاپنی سنتی به بخشی از رستوران ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

  امروزه با توجه به فرهنگها و متعاقب آن ذائقه های مختتلف دراین دنیای بزرگ انواع رستوران و مکان پذیرایی با امکانات وشرایط مختلف و درجه بندیهای گوناگون(در برخی از کشورها)جهت پذیرایی و ارائه خدمات ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

غذا چیست؟

غذا چیست؟ باشنیدن نام غذا کلماتی مانند خوردن، سلامت، مواد مغذی یا تغذیه، انرژی، رشد، زندگی به ذهن می‌رسند. غذا به صورت زیر تعریف می‌شود: هر ترکیبی که زمان خوردن یا آشامیدن، ترکیبات ضروری (مواد ادامه مطلب…